Vous n'avez encore accédé à aucune fiche…

Million Dollar Crocodile

(Bai wan ju e)

 Générique final

Distribution des rôles

Wen Yan
Barbie Hsu
Wang Beiji
Tao Guo
Bald Liu
Zhaoqi Shi
Zhao Da Zui
Suet Lam
Chaozhou Guy
Xin Xin Xiong
Wang Xiaoxing
Ding Jia-Li
Zhou Xiaoou
Purba Rygal
Auntie Seven
Fang Qing-Zhuo
Wang
Wang Jin
Liu's Wife
Li Qin
Police Chief
Hou Chuan-Gao
Xiao Jie
Chen Jin
Superman
Hwang Yeong-Gwang
Chaozi
Guo Chao

Réalisation

Réalisateur
Li Sheng Lin (Lisheng Lin)

Écriture

Scénariste
Li Sheng Lin (Lisheng Lin)

Production

Producteur
Rui Li

Effets visuels

Compositor
Hujiaqi
Effets visuels
Ting Zhang

(*) non crédité