Gamera

(Daikaijû Gamera)

 Générique final

Distribution des rôles

Dr. Hidaka
Eiji Funakoshi
Kyoko Yamamoto
Harumi Kiritachi
Aoyagi
Junichirô Yamashiko
Toshio Sakurai
Yoshiro Uchida
Nobuyo Sakurai
Michiko Sugata
Mr. Sakurai
Yoshiro Kitahara
Professeur Murase
Jun Hamamura
Minister of Defense
Kenji Oyama
Soviet Representative
Munehiko Takada
Eskimo Chief
Yoshio Yoshida
Chidori Maru Capitaine
Jun Osanai
Chidori Maru Navigator
Daihachi Kita
Chidori Maru Radioman
Kazuo Mori
U.S. Arctic Base Commander
Kôji Fujiyama
U.S. Air Base Radar Technician
Osamu Ôkawa
U.S. Fighter Pilot
Ikuji Oka
Old Farmer
Bokuzen Hidari
Old Farmer's Wife
Fumiko Murata
Old Farmer's Grandson
Shigeru Katô
Self-Defense Force Commander
Jutarô Hôjô (Jutarô Hojo)
Self-Defense Force Adjutant
Daigo Inoue
Self-Defense Force Cessna Pilot
Takehiko Goto
Stripper A
Chiduru Ko
Stripper B
Ryoko Oki
Officer
Kenichi Tani
Dancing Youth
Akira Shimizu
Self-Defense Force Soldier A
Yasuo Araki
Self-Defense Force Soldier B
Kenji Ohba
Mr. Ueda
Ichigen Ohashi
Official at Haneda Airport
Fujii Tatsushi
News Announcer
Yuji Moriya
Geothermal Station Engineer
Kenichiro Yamane
Toshio's Uncle
Tsutomu Nakata
Customer
Wakayo Matsumura
Preschool Teacher
Misato Kawashima
Ichiro
Saburo Kurihara
Announcer - Japan Broadcasting Station
Tetsuro Takeuchi
Announcer - Sapporo Broadcasting Station
Shin Minatsu
Police Station Chief
Rin Sugimori
Operator A
Shinichi Matsuyama
Operator B
Toichiro Kagawa
Fish Seller A
Kyousuke Shiho
Fish Seller B
Shunji Sayama
Fish Seller C
Ken Nakahara
Child at Lighthouse B
Shigeo Hagiwara
Child at Lighthouse C
Tetsu Furuya
Atomic Energy Research Institute Chief
Osamu Maruyama
Atomic Energy Research Institute Staff A
Toshio Maki
Atomic Energy Research Institute Staff B
Kazuo Sumida
Reporter A
Ichiro Ise
Reporter B
Shinji Sahara
Reporter C
Hajime Munechika
Stewardess
Tsukako Fujino
...
M. Anabai
U.S. Arctic Base Personnel
Richardson
U.S. Arctic Base Personnel
Streihan
U.S. Arctic Base Personnel
Ranson
U.S. Arctic Base Personnel
Brown
U.S. Arctic Base Personnel
Hartman

Réalisation

Réalisateur
Noriaki Yuasa

Écriture

Scénariste
Fumi Takahashi (Nisan Takahashi)

Production

Producteur
Sandy Frank (Version US)
Producteur
Hidemasa Nagata
Producteur exécutif
Masaichi Nagata
Producteur
Yonejiro Saito

Musique

Musique
Tadashi Yamauchi

Directeur photo

Directeur de la photographie
Nobuo Munekawa

Montage

Monteur
Tatsuji Nakashizu

Direction de production

Directeur de production
Yonejiro Saito

Son

Sound recording supervisor
Masao Oosumi

Effets spéciaux

Monster design
Ryosaku Takayama
Special effects director
Yonesaburo Tsukiji

(*) non crédité