You have not yet access to any sci-file…

Super Monster

(Uchu kaijû Gamera)

 Credits

Cast

Kilara
Mach Fumiake
Marsha
Yaeko Kojima
Mitan
Yoko Komatsu
Giruge
Keiko Kudo
Keiichi
Koichi Maeda
Keiichi's Mother
Toshie Takada
...
Hiroji Hayshi
...
Makoto Ikeda
Driver
Kisao Tobita
'Zanon' Captain (voice)
Osamu Kobayashi
Policeman
Yuzo Hayakawa
Gamera
Toru Kawai
M38 alien
Reiko Tajima (*)
Narrator / Policeman (voice)
Ted Thomas (*)

Director

Director
Noriaki Yuasa

Writing credits

Writer
Nisan Takahashi (Nisan Takahashi)

Producer

Executive producer
Masaichi Nagata
Producer
Hirozaki Ohba
Producer
Shigeru Shinohara
Executive producer
Yasuyoshi Tokuma
Producer
Masaya Tokuyama

Cinematography

Cinematographer
Akira Kitazaki
Cinematographer
Michio Takahashi
Cinematographer
Akira Uehara

Art direction

Art director
Akira Inoue
Art director
Tomohisa Yano

Set decoration

Set decorator
Nobuhisa Iwata

Makeup department

Makeup artist
Chie Tshuchiya

Assistant director

Assistant director
Hiromi Munemoto

Sound department

Sound recordist
Kimio Tobita

Special effects

Special effects director
Kazufumi Fujii
Special effects director
Yuzo Kaneko
Special effects director
Noriaki Yuasa

Camera

Lighting technician
Tadaaki Shimada

Editorial department

Editor
Zenko Miyazaki (Stock footage)
Editor
Tatsuji Nakashizu (Stock footage)
Editor
Shoji Sekiguchi (Stock footage) (Shoji Sekiguchi)

Other crew

Script girl
Midori Kobayashi
Planner
Masaya Tokuyama

(*) uncredited